Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

awita
Reposted fromFlau Flau viaazia azia

July 21 2017

awita
Ogranicz się tylko do obserwacji, a stracisz orientację we własnym życiu. Można to przedstawić następująco: żyj najlepiej, jak umiesz. Życie jest grą, której zasady poznasz, jeśli pogrążysz się w niej bez reszty. Inaczej utracisz równowagę i marnujesz szansę. Ci, którzy nie grają, często jęczą i narzekają, że życie ich omija. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że sami mogą je stworzyć.
— "Frank Herbert, Kapitularz Diuną"
Reposted byzdzircytatylittlemousebrzaskbezsennayield-to-medualistyczniebesomeoneelselottibluebelliwannatobelovedbyuklaudymniaaBetterDaysdepressiverealismmakemeateaoversensitiveczekoladowezatracenierossesmidnightloverzoiviajeropozakontrolaniskowobanshehaszraaBloodEve2708czekoladowanadziejazupamarzenyouaresonaiveitsrainyoutsideirbjarbirbfeatherrjedriqrozemocjonowanasomewhereonlyweknoweternaljourneyelusiveinspirationsmodalnatelefonschroedingeraavooidpannakiesohsoquietmadamebutterflybadalenaforgettoregrettellmetruthdancingwithaghostasalluhikurdebeleanaeyocongrevetrampkowa

July 23 2017

awita
Reposted fromFlau Flau viaazia azia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl