Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

1190 4b12 500

angryblackgirlrants:

The truth.

May 25 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish vialittlewhitelies littlewhitelies
awita
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagosialap gosialap
awita
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viaplugss plugss
awita
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaplugss plugss

May 23 2017

awita
- Nie lubisz Andersena?
- Nie lubię. Jest smutny jak zimny rosół. Dziewczynka z zapałkami? UMIERA Gdzie tu, kurwa, morał? Gdzie tu "dobranoc" dla pięciolatka?
Mała syrenka? UMIERA! Disney jak bierze coś z Andersena, to musi wywalać zakończenie. A z Grimmów tylko co bardziej krwawe kwiatki. Albo te bajki o bałwanku co się zakochał w piecu i się stopił i o ołowianym żołnierzyku, co też się stopił? Też ten duński pojebaniec. A i nie zapomnijmy o Brzydkim Kaczątku. Raz - kręci się dookoła wyglądu, a to nie jest model, który chcę wpajać moim córkom (Grimmy mają lepsze, w stylu bądź pracowita i mądra). Dwa - daje fałszywe nadzieje, że w końcu będziesz łabędziem. HUIATAM Prawie ćwiartka wieku i gdzie moje białe pióra?!
Reposted bycytatymole-w-filizancejagodovamesouteeternaljourneylubiedarksidemirandofalkaaaynisohmydeernergoakrewasylopathBloodEvesomewhereonlyweknowpolciakmyoumyinstantneednaiko6wpuscmnieLEHAPPYnevrosesentymentalnaniewdziecznazupson
awita
- (litania marudzenia) - (dużo logicznych argumentów) - (cisza) - Czuję ogrom tego, jak bardzo okazałam Ci wsparcie. Wiedz,że okazuję, ale duchowo. Werbalnie wychodzi to. co zwykle.
— #przyjaźń #KochamCięBułko
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance

May 14 2017

awita
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viamole-w-filizance mole-w-filizance
5323 1efa

I wanna go there

Reposted frommyry myry vialucidumintervallum lucidumintervallum
awita
- Po prostu myślicie o hołocie w niewłaściwy sposób - mówiła. - Na szczęście przeważnie sami się ograniczają. Czasem nawet świta im to gdzieś na dnie świadomości, ale nie mają czasu zająć się tym ani też czymkolwiek innym, poza codzienną walką o przetrwanie.
- Następny luksus, którego muszą sobie odmówić.
- Nie luksus! Coś, co nie istnieje! Coś, co cały czas musi pozostać zamknięte za murem, który chętnie nazywamy zapobiegawczą ignorancją.
— Frank Herbert, "Heretycy Diuny"
Reposted bycytatyirmelinsleepingsickness

April 19 2017

awita
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viapampam pampam
awita
awita
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaxanth xanth

April 17 2017

8643 1d31

AMAZING.

Reposted frommyry myry viastraycat straycat

April 13 2017

awita
2576 b53d
5571 7170
awita
4935 d552 500
Reposted fromPoranny Poranny viailovegreen ilovegreen
awita
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viapampam pampam

April 09 2017

6932 cef8 500

lambrini-socialism:

markv5:

Кот помог как мог

“the cat helped as much as he could”

Reposted fromBeesneeze Beesneeze viafretka fretka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl