Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

awita
6665 8c5c 500
Reposted fromhagis hagis viadivi divi

September 03 2017

awita
W klasztorze reguły miłosierdzia są tylko głoszone. Jak się lepiej przyjrzeć, w życiu nikt ich nie stosuje. Oblaci są wobec siebie okrutni. Starzy mnisi złośliwi. A nowicjusze wypracowali doskonałą wręcz obojętność na siebie nawzajem. Nauczyciele wobec uczniów są surowi. Przełożeni podejrzliwi. Nikt się nad nikim nie rozczula. Dyscyplina. Rózgi. Głód. Brak snu. A o miłosierdziu śpiewamy psalmy.
— E. Cherezińska "Pasja według Einara"
Reposted byayniscytatythauturiendelatzkomaravelbloudawiksniezwyyklaBloodEve
awita
5911 ebc7 500

August 30 2017

7577 843c 500
Reposted frompheebs pheebs viapesymista pesymista
awita
1423 13fd 500
Reposted fromnyaako nyaako viadualistycznie dualistycznie

August 29 2017

awita
Nie wierzę w komunizm, kapitalizm ani żadne demokracje. Nie ma doktryny ani ideologii, która odmieni ludzkość. Wierzę w zdrowy rozsądek.

August 26 2017

awita
7080 c46b
Reposted fromwogniu wogniu
awita
0104 8442 500

tattooingisanart:

haeyum.o_o

August 23 2017

awita
awita

August 18 2017

awita
Są mężczyźni, przez których ciasto tego świata zmienia się w zakalec.
Reposted bycytatynotperfectgirllittlewhiteliesOkruszekmesoutelottibluebelleequinemadadreamgreen-teawiksguwno1

August 17 2017

awita
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromroxanne roxanne viaAmericanlover Americanlover

August 13 2017

awita
Są ludzie, którzy dzisiaj rano całowali swoich mężów i żony, jakoś od niechcenia, jakoś tak niedbale.
Nie z precyzyjną czułością człowieka, który wie już, jak kruche są kości.
http://archiveofourown.org/works/11767230/chapters/26527314
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance

August 09 2017

awita
Miałam zapytać cię o polski odpowiednik jakiegoś słowa. Ale zapomniałam jakiego. Kurde, teraz myślę. Ale im bardziej myślę, tym bardziej nie pamiętam...
— Niela
Reposted bymole-w-filizance mole-w-filizance

August 08 2017

awita

August 02 2017

awita
0762 7adc
Reposted fromscorpix scorpix viahash hash

August 01 2017

awita
5969 4361 500
Reposted fromhagis hagis viaPoranny Poranny


Detail close-up of “Transference of the Muse” 
Reposted fromerithe erithe viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl