Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

awita
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viapampam pampam
awita
awita
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaxanth xanth

April 17 2017

8643 1d31

AMAZING.

Reposted frommyry myry viastraycat straycat

April 13 2017

awita
2576 b53d
5571 7170
awita
4935 d552 500
Reposted fromPoranny Poranny viailovegreen ilovegreen
awita
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viapampam pampam

April 09 2017

6932 cef8 500

lambrini-socialism:

markv5:

Кот помог как мог

“the cat helped as much as he could”

Reposted fromBeesneeze Beesneeze viafretka fretka
I’m not very good at putting my feelings into words. That’s why people misunderstand me.
Haruki Murakami, Norwegian Wood
(via wnq-writers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
0983 f345
Reposted fromtwinkhorse twinkhorse viaazazel azazel
awita
1775 b9a5
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafretka fretka
awita
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
awita
awita

April 06 2017

awita
6902 042b
Reposted fromwogniu wogniu
awita
8265 cb80
Reposted fromwogniu wogniu
awita
9738 0fdb
Reposted fromwogniu wogniu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl