Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

awita

Saint Cirq Lapopie, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia vialeimakid leimakid
awita
Obojętność może być sposobem uniknięcia bólu.
— z filmu "Milczenie owiec"
awita
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.

April 20 2018

awita
awita
awita

April 19 2018

awita
awita
awita
jetty into the night 
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatentacleguy tentacleguy
awita
1577 3fed
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viashabbadoo shabbadoo
awita
awita
9848 49fd
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viacarmenluna carmenluna

April 13 2018

awita
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacosette cosette
awita

April 11 2018

awita
Tyger Tyger! burning bright.
In the forests of the night.
What immortal hand or eye.
Dare frame thy fearful symmetry? 

Tygrys Tygrys, w puszczach nocy.
Świeci blaskiem pełnym mocy.
Czyj wzrok, czyja dłoń przelała. 
Grozę tę w symetrię ciała?
— William Blake (tłum. J. Pietrkiewicz)
Reposted bycytatykeeplookingrozentuzjazmowana
awita
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
awita
awita
0860 a852 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl