Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

awita
awita
3879 730f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

July 14 2019

awita
9957 7c78 500
Hamburg,Germany 
awita

July 09 2019

awita
Reposted fromDennkost Dennkost viasmoke11 smoke11

July 07 2019

awita
Reposted frombluuu bluuu viahormeza hormeza
awita

June 16 2019

awita
4945 b788 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianitael nitael

June 10 2019

awita
Bukiet w dłoniach mężczyzny to zły omen, bo zwykle oznacza, że chce albo za coś przeprosić, albo o coś poprosić.
— "Jaga" K.B. Miszczuk
Reposted bycytatywszystkodupaanotherwaytodiezimnydziennszyderafreewayToshisgrialux3graywallnotyourstrawberrymiiminieobecnoscniskowonergohindsightsomebodytolovepenginramoneskaankaottak94sarkastycznaczterywiekipozniejsokoyesterdaytodaytomorrowmyinstantneedthesilenceofthealcoholiccheshire-wolf

June 07 2019

awita

May 27 2019

awita
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viapersona-non-grata persona-non-grata
awita
7023 d7bd 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viairmelin irmelin

May 23 2019

awita
0028 b99d
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viaazazel azazel
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza

May 12 2019

awita
3970 70ab 500
Reposted fromthetemple thetemple viahormeza hormeza
awita
4564 06cb
Plitvice Lakes, Croatia
Reposted fromretaliate retaliate viahormeza hormeza
awita
6263 751c 500
Reposted fromthetemple thetemple viahormeza hormeza

May 10 2019

awita
Najważniejszy krok, jaki może zrobić człowiek. To nie ten pierwszy, prawda? To następny. Zawsze następny krok (...).
— Brandon Sanderson - "Dawca Przysięgi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

May 02 2019

awita
2232 6e8f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky

May 01 2019

awita
5757 4087
Reposted fromarwen arwen viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl