Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

awita
awita
awita

April 19 2018

awita
awita
awita
jetty into the night 
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatentacleguy tentacleguy
awita
1577 3fed
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viashabbadoo shabbadoo
awita
awita
9848 49fd
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viakittylitter kittylitter

April 13 2018

awita
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacosette cosette
awita

April 11 2018

awita
Tyger Tyger! burning bright.
In the forests of the night.
What immortal hand or eye.
Dare frame thy fearful symmetry? 

Tygrys Tygrys, w puszczach nocy.
Świeci blaskiem pełnym mocy.
Czyj wzrok, czyja dłoń przelała. 
Grozę tę w symetrię ciała?
— William Blake (tłum. J. Pietrkiewicz)
Reposted bycytatykeeplookingrozentuzjazmowana
awita
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
awita
awita
0860 a852 500

March 18 2018

awita
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromcorazon corazon viapkz451 pkz451
awita
5788 1dad
Reposted fromsavatage savatage viacosette cosette
awita
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viacosette cosette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl