Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

awita
6748 df61
Reposted froma-antimatter a-antimatter viarurky rurky
awita
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaToshi Toshi

October 07 2018

awita
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo vialucidumintervallum lucidumintervallum
awita
2697 2aaf 500
Mała rodzina
Reposted fromdobry dobry viapersona-non-grata persona-non-grata
awita

October 01 2018

awita
***

jestem do znikania 

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże
żeby mnie było więcej
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam
furtką bez ogrodu
— Krystyna Miłobędzka
Reposted bycytatyviajeromesoutejestemjedeneagergirlatemesugarvenomladiablackheartgirl12czerwcatwiggylaw
awita
awita
2489 0424 500
awita
Hohenzollern Castle, Germany.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viasweetchocolate sweetchocolate

September 20 2018

awita
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapassingbird passingbird

September 19 2018

awita
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaviajero viajero
awita
Kiedy się szumem, tłumem, gwarem 
Ludzkie skupiska ustokrotnią 
Najdroższym na świecie towarem 
Będzie samotność 

Tęsknotą ciszy uciekamy 
W bezludność wyspy, słońce południa 
Lecz kiedy na niej zamieszkamy 
Wyspa przestanie być bezludna 
Przybędzie z nami trud i strach 
Niewola dnia, historii schemat 

Jak pięknie wiatr układa piach 
Tam gdzie nas nie ma
— Wyspa, Jonasz Kofta
Reposted byMadsentropiahighfakeittillyoumakeitcytatyjestemdeszczemHedgehoginthefogtobecontinuedeagergirlmesoutefemaleversionofahustlaaugustusiloveyourwaymisspandora

September 18 2018

awita
0438 8b06
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaBalladyna Balladyna
awita
Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti
     - winą jest mieszanie się do rzeczy, które nas nie dotyczą.
— lingua latina
Reposted bycytatyviajero

September 17 2018

awita

September 14 2018

awita
4418 a6cf
awita
0337 6d8e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaepidemic epidemic
awita
awita
5352 0d3a
Reposted frompastelowe pastelowe viaNoCinderella NoCinderella

September 12 2018

awita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl